سامانه ثبت نام

32 درصد از بیکاران کشور در سال گذشته 25 تا 29 ساله بودند

2 آذر 1394

به گزارش ایرنا، نتایج نیروی کار برای سال 93 که از سوی مرکزآمار ایران انتشار یافته نشان می دهد که در مناطق شهری، گروه سنی یاد شده با 33.4 درصد، بیشتر از سایر گروه های سنی در معرض بیکاری قرار دارند.
همچنین نتایج نشان می دهد که گروه سنی 20 تا 24 ساله در مناطق روستایی کشور با 26.8 درصد بیش از سایر گروه ها در معرض بیکاری هستند.
همچنین نتایج این بررسی نشان می دهد که نرخ بیکاری گروه سنی 20 تا 24 ساله برابر با 26.7 درصد است. نرخ بیکاری گروه سنی 25 تا 29 ساله و همچنین 15تا 19 ساله با 19.4 و 19.3 درصد در رده های بعدی قرار دارند.

** بیکاری 2برابری زنان نسبت به مردان در سال گذشته
نرخ بیکاری سال گذشته معادل 10.6 درصد اعلام شده که برای مردان 8.8 و برای زنان 19.7 درصد است. این آمار نشانه بیکاری بیش از دوبرابری زنان نسبت به مردان است.
نرخ بیکاری زنان 20 تا 24ساله با 48.1 و زنان 25 تا 29 ساله با 37.7 درصد نسبت به سایر گروه های سنی و همچنین نسبت به مردان بیشتر است به طوری که حدود نیمی از زنان جوان متقاضی کار در کشور جذب بازار کار نمی شوند به عبارتی بازار کار ایران زنانه نیست.

** جمعیت بیکار و مدت بیکاری
همچنین نتایج این آمارگیری نشان می دهد 37.3 درصد از بیکاران کشور 19 ماه و بیشتر است که در جست وجوی کارند. این نسبت برای مردان 32 درصد و برای زنان 49.6 درصد است. رقم یاد شده نشانه طولانی بودن مدت بیکاری در کشور است.
آمارها همچنین نشان می دهد که 21.1 درصد از بیکاران هفت ماه تا یک سال است که بیکارند؛ این نسبت برای مردان 19.9 و زنان 23.9درصد است. 
به گزارش ایرنا، براساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در تابستان 1394، نرخ بیکاری تابستان امسال 10.9 درصد اعلام شده است.
همچنین نرخ مشارکت اقتصادی (نرخ فعالیت) جمعیت 10 ساله و بیشتر نشان می دهد 38.9 درصد جمعیت در سن کار (10 ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده اند یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند.

منبع:ایرنا


1189
مطالب مرتبط


لطفا با تكميل فرم ، نظرات ، پيشنهادات و انتقادات خود را در مورد مطلب منتشر شده با ما در ميان بگذاريد.
پيام شما پس از تاييد توسط مدير سايت ، منتشر خواهد شد.
 

 
Captcha


 
حامیان علمی و معنوی

دانشگاه اصفهان

تماس با ما

02133699094

09193519331

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش