همایش بین المللی ریاضی ایران
سامانه ثبت نام

.

اهداف همایش

  • ایجاد فضایی پویا و تخصصی جهت بهره وری مطلوب مخاطبان خاص این رویداد
  • بحث و تبادل نظر میان پژوهشگران، اساتید و دانشجویان در این حوزه
  • نقد و بررسی سیستم های آموزشی و پژوهشی ریاضیات در کشور
  • معرفی و کشف استعدادهای جوان در عرصه ریاضیات و کلیه گرایش های آن
  • آشنایی با شیوه های نوین آموزشی دنیا در زمینه ریاضیات
  • معرفی طرح ها و ایده های متنوع آموزشی جهت افزایش حس علاقمندی به یادگیری علم ریاضی در میان دانشجویان
  • ارایه راهکارهای نوین جهت تعمیق کاربرد علم ریاضی در تولید، صنعت، مدیریت، پزشکی و ...
  • معرفی آخرین تجربیات و دستاوردهای پژوهشی و کاربردی در گرایش های مختلف علم ریاضی

حامیان علمی و معنوی

دانشگاه اصفهان

02133699094

02136621318

02136621319

02189786524

pconf.org[at]gmail.com

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران