سامانه ثبت نام


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 31 فروردین 1398
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 31 فروردین 1398
آخرین مهلت ثبت نام 30 مهر 1398
آخرین مهلت ارسال مقاله 30 مهر 1398
اعلام نتایج داوری 30 مهر 1398
تاریخ برگزاری مهر98
برگزارکننده مرکز همایش ها
حامیان علمی و معنوی

دانشگاه اصفهان

تماس با ما

02133699094

09193519331

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش