همایش بین المللی ریاضی ایران
سامانه ثبت نام

.

تاریخ شروع ثبت نام در همایش 23 فروردین 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 23 فروردین 1395
آخرین مهلت ثبت نام 20 اسفند 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 اسفند 1395
اعلام نتایج داوری 20 اسفند 1395
تاریخ برگزاری 4 اسفند 95
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران

حامیان علمی و معنوی

دانشگاه اصفهان

02133699094

02136621318

02136621319

02189786524

CONF.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران