دومین همایش بین المللی ریاضی ایران
سامانه ثبت نام


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 23 فروردین 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 23 فروردین 1395
آخرین مهلت ثبت نام 20 دی 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 دی 1396
اعلام نتایج داوری 20 دی 1396
تاریخ برگزاری 25 دی 1396
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران
حامیان علمی و معنوی

دانشگاه اصفهان

تماس با ما

02133699094

02136621318

02136621319

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران