سامانه ثبت نام


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 23 فروردین 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 23 فروردین 1395
آخرین مهلت ثبت نام 10 تیر 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 10 تیر 1397
اعلام نتایج داوری 10 تیر 1397
تاریخ برگزاری 97
برگزارکننده مرکز همایش ها
حامیان علمی و معنوی

دانشگاه اصفهان

تماس با ما

02133699094

09193519331

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش