همایش بین المللی ریاضی ایران
سامانه ثبت نام

.

تاریخ شروع ثبت نام در همایش 23 فروردین 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 23 فروردین 1395
آخرین مهلت ثبت نام 31 اردیبهشت 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله 31 اردیبهشت 1396
اعلام نتایج داوری 31 اردیبهشت 1396
تاریخ برگزاری
برگزارکننده مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران

حامیان علمی و معنوی

دانشگاه اصفهان

02133699094

02136621318

02136621319

02189786524

pconf.org[at]gmail.com

مرکز همایش های بین المللی توسعه ایران