سامانه ثبت نام


تاریخ شروع ثبت نام در همایش 23 فروردین 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش 23 فروردین 1395
آخرین مهلت ثبت نام 5 خرداد 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 5 خرداد 1397
اعلام نتایج داوری 5 خرداد 1397
تاریخ برگزاری 10خرداد 97
برگزارکننده مرکز همایش ها
حامیان علمی و معنوی

دانشگاه اصفهان

تماس با ما

02133699094

02136621318

02136621319

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش